Χρήσιμες Πληροφορίες

Εδώ έχουμε συγκεντρώσει όλες τις χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε κατά την επίσκεψή σας στο Νομό.

 

Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112
Πυροσβεστική: 199
Κέντρο άμεσης δράσης: 100
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου: 2741361400
2741025711

Γραφείο Δημάρχου: 2741361001
Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες: 2741362100
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2741361000
Αστυνομικό Τμήμα: 27410 81100, 27410 81111
Τουριστική Αστυνομία: 27410 23828
Λιμεναρχείο Ισθμίας: 27410 37777
Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888
Δασαρχείο: 27410 24578, 27410 28276
ΚΕΠ: 2741363503
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 2741361009
Δημοτολόγιο:. 2741361029
Ληξιαρχείο: 2741361037
Τέλεση Πολιτικών Γάμων: 2741361065
Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο: 2741361043 / 2741361039
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 27413 23287 / 27413 61032
Διεύθυνση Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος: 2741361032
Διευθυντής Καθαριότητας: 2741361071

Αγροτικός Συν/σμός, 27420-24547

Αγροφυλακή, 27420-22208

Αρχαιολογικό Μουσείο, Βασιλικό, 27420-28900, 27420-28942

Αστυνομικό Τμήμα, Κροκιδά 52, 27420-22595, 27420-22315, Φαξ 27420- 1225

Αστεροσκοπείο, Κρυονέρι, 27420-51222

Βιολογικός Καθαρισμός, Τραγάνα, 27420-25532, 27420-25512, 27420-29432

Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης,  Αράτου 20,  27420-25855,  27420-22306, 27420-26983, Φαξ 27420-20090

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, Κλεισθένους 55, 27420-22390, 27420-22156, 27420-25150, Φαξ 27420-24335

Δ/νση Γεωργίας, 25ης Μαρτίου 17, 27420-22066, Φαξ 27420-26868

Δασονομείο, Παπαφλέσσα 10, 27420-28280

ΚΟΔΕΔΗΣ, Κλεισθένους, 27420-25994, 27420-20598, Φαξ 27420-23108

ΔΕΗ, Πετμεζά, 27420-25551, 27420-25581, 27420-23454, 27420-22220

ΔΕΥΑΣ ,Εθν. Αντίστασης, 27420-26490,27420 26532, Φαξ 27420-29432

Δημαρχείο, Γ.Γεννηματά 2, 2742360100

Eμπορικός Σύλλογος, Νικηταρά 19,27420-26795

Ειρηνοδικείο, Καλογεροπούλου, 27420-28641, 27420-28465, Φαξ 27420-20642

ΕΛΠΑ, 27420-34500

ΕΛΤΑ, Μετ.Σωτήρος,27420-22291,27420-25628

Εμπ.Επιμελητήριο,  27420-23126, Φαξ 27420-23196

Ενωση Αγρ.Συν/σμών, 27420-22210, 27420-22229, 27420-25266, Φαξ 27420-22455

Εργατικό Κέντρο, Κροκιδά 34, 27420-22194, 27420-23185

Ιδρ.Κορ/κών Μελετών, Κροκιδά 44, 27420-22184, 27420-22280, Φαξ 27420-20271

ΙΚΑ, Εθν. Αντίστασης 51,27420-20860, 27420-21775, 27420-20850, 27420-22312

Κ.Ε.Π., 2742360204-207 Φαξ 2742360219

ΚΑΠΗ, 27420-29292

Κέντρο Υγείας, Καποδιστρίου 27, 27420-26311, 27420-26833, 27420-24045, 27420-22222

ΚΤΕΛ, 27420-22243, 27420-22240, 27420-22251

Λιμενικός Σταθμός, Αράτου 2, 27420-22212

ΟΑΕΔ, Ελ.Βενιζέλου 20, 27420-22596, 27420-22133

ΟΤΕ, Κλεισθένους, 27420-22399, 27420-22139, 27420-22121, Φαξ 27420-21799

Πυροσβεστική, Κροκιδά 52, 27420-22199, 27420-21381, 27420-21111, Φαξ 27420-20054

Ραδιοταξί, Πλατ.Πλουμιστού, 27420-20800, 27420-28200, 27420-22600

Συν/σμός Ηλ/γων, Αριστοτέλους, 27420-20825, 27420-24007

Συν/σμός Υδραυλικών, Πετμεζά 25, 27420-28570, 27420-27092, Φαξ 27420-27091

Σωμ.Φορτ.Λιμένος, Καλογεροπούλου, 27420-26159

Σωμ.Φορτ.Ξηράς, Σφαγεία Κιάτου, 27420-27636

Σωματ.Ιδ.Τρικύκλων, 27420-23295

ΤΕΒΕ, Μαυρούλια 14, 27420-28495, 27420-20812

Τελωνείο, Καλογεροπούλου, 27420-28324, 27420-27520, 27420-24323, Φαξ 27420-24322

Τροχαία Αυτ/μων, 27420-20353, 27420-20111, Φαξ 27420-20110

Υποθηκοφυλακείο, 27420-23043

ΧΥΤΑ, 27420-27953

Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500
Γραφείο δημάρχου: 2741-360507

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ:
Αστυνομικό τμήμα Βραχατίου:27410 51111
Αστυνομικό τμήμα Ζευγολατιού: 27410 54495
Διοικητικές υπηρεσίες: 2741053536
Τεχνικών – Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Βόχας:  2741055274
Ύδρευση- Άρδευση, Ηλεκτρ/σμός- Καθαριότητα: 2741050040
Πρωτόκολλο: 2741360517
Θέματα Αλλοδαπών: 2741360506
Αντιδήμαρχος οικ/κων: 2741360531
Τεχνικές υπηρεσίες – Περιβάλλον: 2741053880
ΚΕΠ Ζευγολατιού: 2741050255, 2741362550
Βοήθεια στο Σπίτι: 2741055621
Κλειστό Γυμναστήριο: 2741054593

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ:
Αστυνομικό τμήμα Βέλου: 2742032202
ΚΕΠ Βέλου:2742030128
Βοήθεια στο σπίτι: 2742360335
ΚΑΠΗ: 2742035310
Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού: 2742032694
Ύδρευση- Άρδευση, Ηλεκτρ/σμός- Καθαριότητα: 2742360310
Γραμματεία Αντιδημάρχων, Βλάβες: 2742-360-312
Διοικητικές Υπηρεσίες: 2742360320

Δημαρχείο: 2743360200 / 2743360201
ΚΕΠ : 2743360300
Αστυνομικό τμήμα: 2743029237
Τροχαία: 2743029227
Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου: 2743360000
ΚΑΠΗ: 2743028235 / 2743028245
Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.: 2743027127 / 2743028183
Δασαρχείο: 2743022282
Βιβλιοθήκη: 2743029011
Βοήθεια στο σπίτι: 2743029308
Μαρίνα: 2743026130
ΔΕΗ (Βλάβες): 2743022304
Πυροσβεστική (Κιάτο): 2742023133

Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500
Γραφείο δημάρχου: 2741-360507 – 522
Δήμος Λουτρακίου –Άγ. Θεοδώρων: 27443 60110
Δημοτ. Κατ/μα Αγ. Θεοδώρων: 27413 60400
Αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου: 27440 63000
Αστυνομικό τμήμα Αγ. Θεοδώρων: 27410 67222
Κέντρο υγείας Λουτρακίου: 27440 63444
Κ.Ε.Π. Λουτρακίου: 2744360200
Κ.Ε.Π. Αγίων Θεοδώρων: 2741362401,62402,62403

Δήμος Νεμέας: 27460 22235
Αστυνο μικό τμήμα Νεμέας: 27460 22333 / 27460 22216
ΚΕΠ: 27460 20520
Δ.Ε.Η.: 27460 22240
Δ.Ο.Υ.: 27460 24231 / 27460 23020
Ο.Τ.Ε.: 27460 22139
ΚΤΕΛ: 27460 2214
Υποθηκοφυλακείο: 27460 22794
Δορυφορικός σταθμός: 27460 23699 /27460 23989
Εθνική Τράπεζα: 27460 22229
Ειρηνοδικείο: 27460 22589
ΕΛ.ΤΑ :27460 22237
Εμπορικό σύλλογος: 27460 22283
Ένωση γεωργικών συν/σμων: 27460 23309
Αγροτικός σύλλογος: 27460 23268
Ι.Κ.Α.: 27460 22590
Κτηνιατρείο: 27460 22279
Κυνηγετικός σύλλογος: 27460 22044
Πολιτιστός σύλλογος: 2746023539
Αρχαιολογικό μουσείο: 27460 22739
ΤΑΞΙ: 27460 22290

★★★★★

 • CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI
  Λουτράκι Κορινθίας
  27440 60300
 • Alkyon Resort Hotel & Spa
  Βραχάτι Κορινθίας
  27410 52010
 • SARONIKOS RESIDENCES 
  Σοφικό Κορινθίας
  27410 85363

★★★★

 • PRIME HOTEL ISTHMIA
  Κόρινθος
  27410 23454/5
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΠΑΡΚ Α.Ε.
  Λουτράκι Κορινθίας
  2744022270
 • HOTEL KING SARON
  Ίσθμια Κορινθίας
  27410 37273/6
 • Olvios Hotel
  Γκούρα Κορινθίας
  27470 51079

🔑🔑🔑🔑

 • ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΤΣΑ
  Τρίκαλα Κορινθίας
  2743091131 - 6944298421
 • ΑΧΟΥΡΑΚΙ
  Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας
  27430 91156

★★★

 • LIDO A.E. 
  Μελλίσι ,Ξυλόκαστρο Κορινθίας
  27430 61570
 • ΧΕΛΥΔΟΡΕΑ 
  Ξυλόκαστρο Κορινθίας
  2743091444, 2106854173
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ 
  Ξυλόκαστρο Κορινθίας
  27430 22239, 27430 22571
 • KOSMOPOLIT HOTEL
  Λουτράκι Κορινθίας
  27440 22336
 • EPHIRA HOTEL
  Κόρινθος
  27410 22434
 • Ξενώνας Καρυάτης
  Ξυλόκαστρο Κορινθίας
  27430-91000, 6976619863
 • Vassilikon hotel 
  Λουτράκι Κορινθίας
  2744022313
 • ΜΥΣΑΙΟΝ HOTEL 
  Τρίκαλα Κορινθίας
  2743091141, 6977431697

🔑🔑🔑

 • Chris studios & apartments
  Κόρινθος
  27410-86910, 6934400863

★★

 • Hotel Loutraki
  Λουτράκι Κορινθίας
  27440 22433
 • Hotel Marko
  Λουτράκι Κορινθίας
  2744063542, 6972124398
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
  Λουτράκι Κορινθίας
  2744022349
 • Ξενοδοχείο Ίσθμια
  Λουτράκι Κορινθίας
  2744301327 - 2744021301, 6932231571
 • MITZITHRAS HOTEL
  Λουτράκι Κορινθίας
  27440 26260,2744026795
 • Galaxy Hotel
  Λουτράκι Κορινθίας
  27440 28715
 • DAPHNE'S CLUB HOTEL APARTMENTS
  Ξυλόκαστρο Κορινθίας
  27430 22966
 • HOTEL ΑΚΤΗ 
  Λουτράκι Κορινθίας
  2744022338
 • Ουρανοδρομιες 
  Τρίκαλα Κορινθίας
  27430 91416
 • GRAND HOTEL LOUTRAKI
  Λουτράκι Κορινθίας
  27410 21952

🔑🔑

 • ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΠΑΥΛΙΣ 
  Τρίκαλα Κορινθίας
  6980680869
 • ΘΕΑΣΙΣ
  Τρίκαλα Κορινθίας
  27430 91316, 6944888965
 • CAMELIA SUITES
  Τρίκαλα Κορινθίας
  6946061109
 • Ξενώνας Βαρνεβό
  Άνω Τρίκαλα Κορινθίας
  2743091222, 6944949575
 • ΤΟ ΣΑΛΕ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
  Μεσαία συνοικία Τρικάλων
  27430 91203
 • ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ 
  Μεσαία συνοικία Τρικάλων
  2743091003
 • ΛΙΚΝΟ ΞΕΝΩΝΑΣ
  Τρίκαλα Κορινθίας
  27430 91407
 • ΕΝΘΥΜΙΟN suites 
  Μεσαία συνοικία Τρικάλων
  2743091191

-------------

 • Έν Φενεώ
  Φενεός – Δ.Δ. Μεσινού
  27470 41444, 6974909991
 • Ξενώνας Παλιόκαστρο
  Ξυλόκαστρο Κορινθίας
  2743071323
 • ΑΝΘΕΜΙΟ
  Λουτράκι Κορινθίας
  27440 66804, 6944668492
 • Πλειάδες Στούντιος
  Καλλιάνοι , Στυμφαλία Κορινθίας
  27470-22224, 6972237443
 • Villa Armonia
  Περαχώρα Κορινθίας
  6937363330
 • ΚΑΛΛΙΣΤΩ
  Γκούρα Κορινθίας
  6977226514
 • Green Village
  Ξυλόκαστρο Κορινθίας
  27430 25358, 27430 23263, 27430 25752
 • Αργώ
  Κόρφος Κορινθίων
  27410 95258
 • Φιλιαντρά Ξενώνας
  Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας
  6973 209433
 • LE CONVIVIAL
  Ξυλόκαστρο Κορινθίας
  27430 22926
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
  Κόρινθος
  6937484563
 • ΥΑΔΕΣ MOUNTAIN RESORT
  Κόρινθος
  6948949763
 • Ξενώνας Νύμφες
  Ξυλόκαστρο Κόρινθος
  27430 91450
 • Παλιόκαστρο Ξενώνας
  Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας
  27430 71323
 • Κυκλάμινα - Ξενώνας
  Μεσαία συνοικία Τρίκαλα Κορινθίας
  27430 24807, 6946981877, 6937316299
 • Καταφύγιο Ερμής
  Άνω συνοικία Τρικάλων Κορινθίας
  27430-91121, 6977 294310
 • Δρυάδες Σουίτες
  Μεσαία συνοικία Τρικάλων Κορινθίας
  27430 23002
 • Villa Margarita
  Ξυλόκαστρο Κορινθίας
  27430 26585, 210 2822012
 • ΦΕΝΕΑΤΙΣ
  Φενεός Κορινθίας
  6977216665 , 2747041456
 • Αρχοντικό Φιαμέγκου
  Μεσαία Τρίκαλα Κορινθίας
  27430 91188, 6974764735, 6976619873
 • Mantas Hotel
  Λουτράκι Κορινθίας
  2744022575
 • ΕΝ ΑΡΧΗ
  Ανω Τρίκαλα Κορινθίας
  6936736810

Πηγή: visitkorinthia.gr (Portal Επιμελητηρίου Κορινθίας)

 • το Λιθινο

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
2743091168

 • ΟΥΖΟΜΙΛΙΕΣ

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
6939985634

 • ΝΑΡΓΙΛΕΣ Café bar

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΠΛΟΣΚΑΣ ΕΥΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2741023538

 • Café Εστιατόριο – «Της Άννας»

Καμάρι (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
Δρακοπούλου Άννα
2743301044, 6984819472

 • XANADU FORUM

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Μπίλιας – Καρατζά Ο.Ε.
27440 22077

 • Café Del Mar

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ
2741-0-73969

 • ΨΗΤΟΔΡΟΜΙΕΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
PODZOLKOVA N. LILIYA
2744300924

 • Fin

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
27410 81801

 • Perfetto Cafe

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
27410 20611

 • ΤΣΙΠΟΥ...ΡΑΚΗ

Κορίνθου (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
2741021209

 • ΓΥΡΟLAND

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΚΑΡΑΓΕΡΓΟΣ ΑΝΔ. ΘΩΜΑΣ
2741075730-1

 • Jimmy’s grill Ψητοπωλειο

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
Μπεκιάρη Α. & ΣΙΑ ΕΕ
2743022400

 • Monkey’s Café-Pub

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΥΣΤΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ
2744023591

 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΡΥΑ

ΚΑΡΥΑ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΓΟΓΟΛΑΣ
27430-91269, 6944665005

 • ΣΠΙΤΙΚΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2741074683

 • ABYSS CAFE - MUSIC BAR

Άγιοι Θεόδωροι (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΑΙΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ
2741069190, 6986829720 27410-69190

 • Soul Kitchen

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΜΟΥΤΣΟΣΣ.-ΠΕΤΡΟΥ Σ.-ΓΚΟΤΖΗΣ Δ. ΟΕ
2741020374

 • ILLY CAFE

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
2741027100

 • CORALLE Café bar

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Φλαμιάτου Όλγα - CORALLE Café bar
27440 64336

 • ΟΥΖΟΜΙΛΙΕΣ

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΣΟΦΟΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ
27424 00468

 • VOTSALO CAFE

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ
2744 110089

 • Το Λουξ

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ)
Κουσουλός Γ. Κουσουλου Α. Ο.Ε.
27410 55411

 • Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
2741037400

 • ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΧΡΗΣ. ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ
27410 81250

 • YOGUEE/MOKAI

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ILK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - YOGUEE/MOKAI
2741400906

 • CYBERNET

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2744500048, 6944772767

 • ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΖΥΓΟΣ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
27430-25782

 • ANGOLO CAFE

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΒΟΓΙΑΤΖΗ Δ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2744301603

 • ταβερνα ΑΥΛΗ

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ι Κ Ε - ταβερνα ΑΥΛΗ
2741075200

 • ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Α. ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ- Σ. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Ο.Ε.
2741024988

 • ΨΗΝΩ&ΔΙΝΩ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΜΑΡΚΟΣ (ΨΗΝΩ&ΔΙΝΩ)
2744022111, 6951161718

 • ΤΑΒΕΡΝΑ Η ΠΛΑΤΕΙΑ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΖΩΓΑΛΗ
2741039471

 • Φουρνιστό Μαντζούνι

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
2741 401040

 • Τα 30 Πλατάνια

Μεγάλος Βάλτος (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΡΓΕΛΗΣ
2742041371

 • ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ [ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ]
2744023333

 • Chicken Corner

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
27410 21863

 • 22 Café bar

Περιγιάλι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ)
ΠΟΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
27410 82120

 • Η ΣΤΡΟΥΓΚΑ

ΚΑΡΥΑ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ Η ΣΤΡΟΥΓΚΑ
27430 91194

 • Corinthian House Grill

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
27410 72277, 27410 21100, 6942266687

 • GALLO NERO

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
27420 23323

 • espresso and more

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ)
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
27410 51018

 • Half Note

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Οικονόμου Βασίλειος – Πρέσβελος Νίκος – Πρέσβελος Γεώργιος Ο.Ε.
27410 72957

 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΣΠΗΛΙΟΣ

ΧΑΛΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ)
ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΣΠΗΛΙΟΣ
2741059271

 • It’s Pizza Time

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
Δουδούμης Χρήστος
2742023200

 • MOJO CAFÉ BAR

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Θ. ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
27410 23229

 • Καφενείο-Μπαρ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
2744026770

 • Da Alma Café bar

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27440 64578

 • Περί ανέμων

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΣΟΦΙΑ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
27430-22853

 • Navio Café bar

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
2741022058

 • ΠΑΜΕ ΜΠΥΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΡΟΥΣΤΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2741075603

 • LIBIDO NEW AGE

Σικυωνίων (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ
6976092428

 • ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ 1954

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
27420 22294

 • ΠΕΥΚΑΚΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
ΑΛΣΥΛΙΟ ΠΕΥΚΑΚΙΑ
2741067323

 • Νεο Μουραγιο

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
Αμπντελ Ραχμαν
2743023222, 6945580254

 • QUATTRO CAFE

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΚΑΡΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗ
27410 23233

 • AVENUE24

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
2744022005

 • ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

ΒΡΑΧΑΤΙ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ)
ΚΕΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔ. -ΚΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΟΕ
2741055948, 6936813245 2741055948

 • MOTOWN music cafe

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
2741080780

 • GOODYS BERGER HOUSE

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ – ΠΑΡΛΑΜΑΣ / ΓΡΗΓΟΡΑ & ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΠΕ
2744018365

 • GRAN CAFFE ITALIANO

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΟΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
27410-20300, 6946246336 2741075222

 • ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΟ ΟΡΕΞΙΟΝ»

ΛΑΥΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2747 031500

 • BALIBAR

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27410 85997

 • ΚΑΛΑΔΑ

ΑΛΜΥΡΗ (ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΣΠΑΝΟΣ
27410-34600

 • Square Cafe

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
2741075135

 • ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΛΕΞΙΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε
27440-28419, 6973913239

 • ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ BOWLING CENTER

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
27420 21191

 • Family Ψητοωπλείο

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΑΝ. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
27410 2262

 • ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΒΟΣ

ΙΣΘΜΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
27410 37906

 • ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ

ΚΑΛΙΑΝΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ»
27470 22224 27470 22224

 • Musica es

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
2742026656

 • FUNKY MONKEY

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Α.ΜΠΑΚΑΣ Π.ΜΠΑΚΑΣ
2744 026882

 • ΣΤΟΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜ. ΚΑΠΠΟΥ
2741020646

 • Goody’s Ισθμού

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΤΕΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ο.Ε. - Goody’s Ισθμού
27410 21800 27410 26411

 • FLIGHT CLUB

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΜΑΚΡΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6932450214

 • Το Κάτι Άλλο

ΒΡΑΧΑΤΙ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΖ. ΗΛ. ΜΑΛΑΜΗ
27410 51419

 • MARCELLO

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
27440 23258

 • Μενού με... νου

Περιγιάλι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ)
ΜΙΝΑΛΑΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
27410 88053

 • Φραγκιάς Εστιατόριο

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Φραγκιας σωκρατης και ευτυχία ο.ε
2744028885 2744022073

 • Ανεμολογιο

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
Θηβαίου Αικατερινη
2743023811, 6945909877

 • Ο Καλοφαγάς

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
IRYNA BORIS MYTSKO (ΙΡΙΝΑ ΜΠΟΡΙΣ ΜΙΤΣΚΟ)
27440 22617

 • ΕΝ ΠΛΩ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27440-23993, 6974090790

 • ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΚΟΜΝΗΝΟΣ»

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
27410-29225

 • Londou

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
27410-93530

 • IL Tramonto

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΟΕ
2744024044

 • Tresor Café

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΥΡΛΑΣ
27410 21735

 • Ακρωτήρι

ΣΥΚΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
Τρέχας Αντώνης
2743061664, 6936809698

 • INTRO ART CAFE

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
27430-25140, 6946299890

 • Senso Café bar

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ Δ. ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ
27440 65606

 • STAVEDO

Κορινθος (ΔΗΜΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ)
2741095353, 6976722802 2741095525

 • COVA Café bar

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
27410 73860

 • ΟΑΣΙΣ

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΜΠΙΣΔΑ ΕΛΕΝΗ
2741026504

 • PALETA ESPRESSO BAR

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ)
2741055510

 • Street Cafe

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2741074663

 • Ο Φούρνος

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Σ. ΣΤΡΗΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΚΤΕΛΑ Ο.Ε
27410 72440

 • Coffee Times

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΠΕΡΙΠΑΝΟΥ ΑΘ. ΜΑΡΙΑ-ΞΕΝΙΑ - Coffee Times
2741072992

 • Plateau

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤ. ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
6943020401

 • ΕΝ ΛΕΥΚΩ

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
Α. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Γ. ΘΥΜΗ Ο.Ε - ΕΝ ΛΕΥΚΩ
6974479851

 • Imagine

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Μπαλάφα Αναστασία-Μαρία
2741074741, 6988222315

 • ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΑΜΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ Χ.-ΓΡΟΥΜΠΟΣ Ι. ΟΕ
27440 23000/27440 64640

 • Τ΄ΑΓΝΑΝΤΙ

ΤΡΙΚΑΛΑ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΚΡΙΔΗΣ
2743091100/2743025794

 • Alterra

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
AΦΟΙ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ - Alterra
2744067277

 • Μεζεδοπωλείο Το Στεκι

ΣΥΚΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ. ΤΖΙΝΗ
27430- 23380, 6972216827

 • ΙΧΘΥΟΕΣΣΑ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΔΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ
27440 69449

 • MIO GUSTO

ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
2741075705

 • ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΠΕΡΟΓΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27410 25066

 • ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΤΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
27440 79040

 • ΜΑΡΙΝΟΣ

Αρχαία Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΡΙΝΟΣ
27410-31130, 6934594599

 • BLEND CAFE

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.
27415/50606

 • Level 2

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Λ. & Π. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε [A.R.T]
2744069380

 • Central Café bar

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
2744022277

 • BENZ CLUB

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ
27410 33850

 • Aλκιονιδες

Λουτρά Ωραίας Ελένης (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Κουκιος Χαραλαμπος - Aλκιονιδες
2741033043

 • Η γωνιά των αγίων

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
2741026100

 • Il Tramonto

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
2743024755

 • Βενετσάνος Grande Restaurant

ΙΣΘΜΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
ΠΑΝ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε
2741037700 2741048397

 • ΚΑΝΔΑΥΛΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ
27410 74848

 • ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
27420 26577

 • ΝΟΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Αρχαία Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ
2741032602

 • ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

ΠΕΡΑΧΩΡΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΘΩΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
6937437849, 6972087255 6972087255

 • Φράγκος Καφέ

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΠΑΓΩΝΑ ΜΙΧ. ΦΡΑΓΚΟΥ
27410 75554

 • ART CAFE

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝ. ΣΩΤΟΣ
6980297410

 • EL NINIO

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Παπαχαραλάμπους Σταύρος – Μιχαλοπούλου Μαρία Ο.Ε. - EL NINIO
2744067755

 • ARTICHOKE

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
27410 84233

 • DOLCELATO

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
27440-67427

 • Το Μουραγιο

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
Θεοδοσίου Παναγιώτα
2742021433

 • SOCIALISTA

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ)
ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε.
2741050055, 6932639055

 • ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
27440-64144, 6992233933

 • Το Χαγιατί της Έλενας

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΚΑΡΣΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27440 67677

 • the River bar

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΕΛΕΝΗ ΦΡ ΖΑΙΜΗ
2744112610

 • ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΑ

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝ. ΑΜΠΕΛΑΣ
27420 27760

 • CAFE 69

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝ. ΣΙΜΟΣ
27410- 81383

 • Pastel Café bar

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
2741 081803

 • ΤΟ ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤ. ΛΙΟΥΝΤΡΗ
2741110320

 • Ναυτικός Όμιλος

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ)
6980568056

 • ΤΟ ΓΙΑΤΑΚΙ

ΠΕΡΑΧΩΡΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΚΑΛΛΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΔΑ
2744079791

 • ΚΑΦΕ ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
27470 22258, 6977016990

 • Ταβέρνα «Η Ρίζα»

Ρίζα Κορινθίας (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2743071374

 • ΤΟ ΦΥΛΛΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Δ. ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ- ΣΤ. ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ Ο.Ε.
2741020323

 • THE ROCK

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
2741074211 2741074211

 • WOODY’S

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
27440 61605

 • Kounia Bella

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
2742028800

 • RED Café Μεζεδοπωλείο

Αρχαία Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Κοκκίνου Μαργαρίτα
2741031791

 • ΤΑΒΕΡΝΑ “O ΟΘΩΝΑΣ”

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ - ΤΑΒΕΡΝΑ “O ΟΘΩΝΑΣ”
2741027272

 • ΡΟΥΒΕΡΑ

Ξυλοκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ρουβερα ταλελλης μιχαλης & σια εε
2743026683

 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΒΡΑΧΑΤΙ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ)
XΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.
27410 54818

 • PIAZZA DI GIORGIO

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
2744064300

 • Μηδέν Ένα

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
27410 72777

 • ΟΥΖΕΡΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
2744062330, 6976560358

 • Costabar

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ)
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ.
6974654084

 • Speciality espresso bar

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
27410-62982

 • Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
27420 22195

 • More Cafe

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
27410 74788

 • Joli Cafe

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
27420 28094

 • ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜ.
2744022243

 • Εστιατόριο Taste Modern

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
Ψαράκης Α. – Παναγίδου Μ. ΟΕ
2743300680

 • Εστιατόριο Καραμαλίκης

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
Καραμαλίκης Άγγελος και Σωτήρης
2742024000

 • I'm going bananas

ΛΕΧΑΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ.-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Ο.Ε.
27410 88671

 • Loukouman

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Ευθυμιος Ι. Μιχαϊληδης
27410 25410

 • Μπρίκι Coffee shop

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ)
2741056349

 • BW (NOHMA CLUB)

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
27420 25019

 • CANALE

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Α. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ – Δ. ΠΕΤΡΟΥ ΟΕ - CANALE
27410 23214

 • Κολωνάκι bites & spirits

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε
27440 21117

 • Το μπισκοτάκι

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
Ζήση Σωτηρία
2742029005

 • ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
2744300486

 • ΚΟΤΟSTOP

Αγ. Θεόδωροι (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)
Π. ΚΟΤΣΙΚΗΣ Ι. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ Ο.Ε.
27410 61600

 • YOGO FROZEN

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Σκούρος Σ. & Σκούρος Χ. Ο.Ε.
27440 26202

 • passagg!

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27420 26577

 • Ο ΞΕΝΥΧΤΗΣ

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΟΥΛΛΑΣ
27410 72870

 • ΑΚΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΑΚΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΕ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Εστιατόριο Ριγάνι
27440 66744

 • ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

Περιγιάλι (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΣΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
27410-88180

 • Παραδοσιακή Ταβέρνα «Το Κούτσι»

Κορφιώτισσα (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
Γιαννόπουλος Γεώργιος
2743096297

 • UMAMI ESPRESSO WINE BAR

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΔΗΜ & ΜΑΡ. ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ Ο.Ε
27440 28444

 • NUMBER 1

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΤΖΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
27410-85335

 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΘΡΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
27440-61991

 • Το Παυσίπονο

Συκιά (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
Σκιτζής Παρασκευάς
2743096329, 6944584629

 • Beau Espresso Bar

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΚΟΝΤΗΣ
2744062655/2744022895 27440-21241

 • Cafe Art

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧ. ΜΑΚΡΗ
27440-22411/27440-23118 27440-22411

 • Vithos Café bar

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΕΚΟΣ
2742026262

 • Café BOX

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΚΟΚΚΑΛΗ ΝΙΚΗ
2741028201

 • House Coffee Bar

Κιατο (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Γεωργιος Στεφας κ σια ΕΕ
6946886273

 • BITZIOS CAFE

Αγ. Βασίλειος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2741097200, 6945020176

 • Como Mai

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
6937437843

 • ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
2744026455

 • PIZZA BAKOS

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΜΠΑΚΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2744061888

 • DE PITA MADRE

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε - DE PITA MADRE
2741084100

 • Τουριστικό Περίπτερο Ξυλοκάστρου

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
Ε. Ανδρικόπουλος & Σια ΟΕ
2743300764

 • ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΜΠΟΥΦΗΣ
2741085220

Πηγή: visitkorinthia.gr (Portal Επιμελητηρίου Κορινθίας)

 

 

 

 • LM TOURS & CRUISES

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΛΕΪΣΟΣ
2744064919 27440-26150

 • Terzis Travel

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΜΑΡ. ΤΕΡΖΗ & ΣΙΑ ΟΕ
27410-80300/2741080350 27410-23388

 • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
27410-81039/6932102050 27410-81089

 • 24 ΩΡΕΣ Α.Ε

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
24 ΩΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27410-85908/27410-23115 27410-25513

 • KASKOUTAS SHIPPING AGENCY

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ-Π.ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ-Ι.ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
27410245421 27410 22694

 • LOYTRAKIRENTACAR

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ [M-LOUTRAKI RENT A CAR]
27440-62972 27440-61495

 • ALLOU TRAVEL SERVICES

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
ΠΕΤΡΟΥ Δ.-ΠΕΡΡΑΣ Ι.ΟΕ
27440-68040,41

 • DIOGENIS TRAVEL

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΜΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΕ
27410 75702 27410 75703

 • LOVE YOUR HOLIDAYS

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
2741028688,22146,2741181040 2741024073

 • SKLIRIS TRAVEL

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΣΚΛΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε
27410-84053/20050/6977351117 27410-27055

 • LM CARS – RENT A CAR

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
2744064919 2744026150

 • CAR RENTAL

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
2741025573- 2741028437 2741025573

 • Σταυρος Ντεβες

Κορινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)
2741023547

 • HERAIONTOURS

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Γ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ–Δ.ΒΛΑΣΣΗΣΟ.Ε
27440 -23769, 21062 27440 21062

 

Πηγή: visitkorinthia.gr (Portal Επιμελητηρίου Κορινθίας)

 • CROSTACEO

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
27440-68098/6973317458, 6945320651 2744068098

 • TECH DIVING TEAM

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
6945321862 - 2741038175

 • LOUTRAKI THERMAL SPA

Λουτράκι
27440 22215 & 27440 62186 27440 62187

 • VENIKOS ΕΠΕ

NEMEA
2746023436

 

Πηγή: visitkorinthia.gr (Portal Επιμελητηρίου Κορινθίας)