Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112

Πυροσβεστική: 199

Κέντρο άμεσης δράσης: 100

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου: 27413614002741025711

Γραφείο Δημάρχου: 2741361001

Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες: 2741362100

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2741361000Αστυνομικό

Τμήμα: 27410 81100, 27410 81111

Τουριστική Αστυνομία: 27410 23828

Λιμεναρχείο Ισθμίας: 27410 37777

Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888

Δασαρχείο: 27410 24578, 27410 28276

ΚΕΠ: 2741363503

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 2741361009

Δημοτολόγιο:. 2741361029

Ληξιαρχείο: 2741361037Τέλεση

Πολιτικών Γάμων: 2741361065

Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο: 2741361043 / 2741361039Διεύθυνση

Τεχνικών Υπηρεσιών: 27413 23287 / 27413 61032

Διεύθυνση Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος: 2741361032

Διευθυντής Καθαριότητας: 2741361071

Αγροτικός Συν/σμός, 27420-24547

Αγροφυλακή, 27420-22208

Αρχαιολογικό Μουσείο, Βασιλικό, 27420-28900, 27420-28942

Αστυνομικό Τμήμα, Κροκιδά 52, 27420-22595, 27420-22315, Φαξ 27420- 1225

Αστεροσκοπείο, Κρυονέρι, 27420-51222

Βιολογικός Καθαρισμός, Τραγάνα, 27420-25532, 27420-25512, 27420-29432

Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης,  Αράτου 20,  27420-25855,  27420-22306, 27420-26983, Φαξ 27420-20090

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, Κλεισθένους 55, 27420-22390, 27420-22156, 27420-25150, Φαξ 27420-24335

Δ/νση Γεωργίας, 25ης Μαρτίου 17, 27420-22066, Φαξ 27420-26868

Δασονομείο, Παπαφλέσσα 10, 27420-28280

ΚΟΔΕΔΗΣ, Κλεισθένους, 27420-25994, 27420-20598, Φαξ 27420-23108

ΔΕΗ, Πετμεζά, 27420-25551, 27420-25581, 27420-23454, 27420-22220

ΔΕΥΑΣ ,Εθν. Αντίστασης, 27420-26490,27420 26532, Φαξ 27420-29432

Δημαρχείο, Γ.Γεννηματά 2, 2742360100

Eμπορικός Σύλλογος, Νικηταρά 19,27420-26795

Ειρηνοδικείο, Καλογεροπούλου, 27420-28641, 27420-28465, Φαξ 27420-20642

ΕΛΠΑ, 27420-34500

ΕΛΤΑ, Μετ.Σωτήρος,27420-22291,27420-25628

Εμπ.Επιμελητήριο,  27420-23126, Φαξ 27420-23196

Ενωση Αγρ.Συν/σμών, 27420-22210, 27420-22229, 27420-25266, Φαξ 27420-22455

Εργατικό Κέντρο, Κροκιδά 34, 27420-22194, 27420-23185

Ιδρ.Κορ/κών Μελετών, Κροκιδά 44, 27420-22184, 27420-22280, Φαξ 27420-20271

ΙΚΑ, Εθν. Αντίστασης 51,27420-20860, 27420-21775, 27420-20850, 27420-22312

Κ.Ε.Π., 2742360204-207 Φαξ 2742360219

ΚΑΠΗ, 27420-29292

Κέντρο Υγείας, Καποδιστρίου 27, 27420-26311, 27420-26833, 27420-24045, 27420-22222

ΚΤΕΛ, 27420-22243, 27420-22240, 27420-22251

Λιμενικός Σταθμός, Αράτου 2, 27420-22212

ΟΑΕΔ, Ελ.Βενιζέλου 20, 27420-22596, 27420-22133

ΟΤΕ, Κλεισθένους, 27420-22399, 27420-22139, 27420-22121, Φαξ 27420-21799

Πυροσβεστική, Κροκιδά 52, 27420-22199, 27420-21381, 27420-21111, Φαξ 27420-20054

Ραδιοταξί, Πλατ.Πλουμιστού, 27420-20800, 27420-28200, 27420-22600

Συν/σμός Ηλ/γων, Αριστοτέλους, 27420-20825, 27420-24007

Συν/σμός Υδραυλικών, Πετμεζά 25, 27420-28570, 27420-27092, Φαξ 27420-27091

Σωμ.Φορτ.Λιμένος, Καλογεροπούλου, 27420-26159

Σωμ.Φορτ.Ξηράς, Σφαγεία Κιάτου, 27420-27636

Σωματ.Ιδ.Τρικύκλων, 27420-23295

ΤΕΒΕ, Μαυρούλια 14, 27420-28495, 27420-20812

Τελωνείο, Καλογεροπούλου, 27420-28324, 27420-27520, 27420-24323, Φαξ 27420-24322

Τροχαία Αυτ/μων, 27420-20353, 27420-20111, Φαξ 27420-20110

Υποθηκοφυλακείο, 27420-23043

ΧΥΤΑ, 27420-27953

Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500

Γραφείο δημάρχου: 2741-360507

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ:

Αστυνομικό τμήμα Βραχατίου:27410 51111

Αστυνομικό τμήμα Ζευγολατιού: 27410 54495

Διοικητικές υπηρεσίες: 2741053536

Τεχνικών – Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Βόχας:  2741055274

Ύδρευση- Άρδευση, Ηλεκτρ/σμός- Καθαριότητα: 2741050040

Πρωτόκολλο: 2741360517

Θέματα Αλλοδαπών: 2741360506

Αντιδήμαρχος οικ/κων: 2741360531

Τεχνικές υπηρεσίες – Περιβάλλον: 2741053880

ΚΕΠ Ζευγολατιού: 2741050255, 2741362550

Βοήθεια στο Σπίτι: 2741055621

Κλειστό Γυμναστήριο: 2741054593

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ:

Αστυνομικό τμήμα Βέλου: 2742032202

ΚΕΠ Βέλου:2742030128

Βοήθεια στο σπίτι: 2742360335

ΚΑΠΗ: 2742035310

Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού: 2742032694

Ύδρευση- Άρδευση, Ηλεκτρ/σμός- Καθαριότητα: 2742360310

Γραμματεία Αντιδημάρχων, Βλάβες: 2742-360-312

Διοικητικές Υπηρεσίες: 2742360320

Δημαρχείο: 2743360200 / 2743360201

ΚΕΠ : 2743360300

Αστυνομικό τμήμα: 2743029237

Τροχαία: 2743029227

Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου: 2743360000

ΚΑΠΗ: 2743028235 / 2743028245

Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.: 2743027127 / 2743028183

Δασαρχείο: 2743022282Βιβλιοθήκη: 2743029011

Βοήθεια στο σπίτι: 2743029308

Μαρίνα: 2743026130

ΔΕΗ (Βλάβες): 2743022304

Πυροσβεστική (Κιάτο): 2742023133

Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500

Γραφείο δημάρχου: 2741-360507 – 522

Δήμος Λουτρακίου –Άγ. Θεοδώρων: 27443 60110

Δημοτ. Κατ/μα Αγ. Θεοδώρων: 27413 60400

Αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου: 27440 63000

Αστυνομικό τμήμα Αγ. Θεοδώρων: 27410 67222

Κέντρο υγείας Λουτρακίου: 27440 63444

Κ.Ε.Π. Λουτρακίου: 2744360200

Κ.Ε.Π. Αγίων Θεοδώρων: 2741362401,62402,62403

Δήμος Νεμέας: 27460 22235

Αστυνο μικό τμήμα Νεμέας: 27460 22333 / 27460 22216

ΚΕΠ: 27460 20520

Δ.Ε.Η.: 27460 22240

Δ.Ο.Υ.: 27460 24231 / 27460 23020

Ο.Τ.Ε.: 27460 22139

ΚΤΕΛ: 27460 2214

Υποθηκοφυλακείο: 27460 22794

Δορυφορικός σταθμός: 27460 23699 /27460 23989

Εθνική Τράπεζα: 27460 22229

Ειρηνοδικείο: 27460 22589

ΕΛ.ΤΑ :27460 22237

Εμπορικό σύλλογος: 27460 22283

Ένωση γεωργικών συν/σμων: 27460 23309

Αγροτικός σύλλογος: 27460 23268

Ι.Κ.Α.: 27460 22590

Κτηνιατρείο: 27460 22279

Κυνηγετικός σύλλογος: 27460 22044

Πολιτιστός σύλλογος: 2746023539

Αρχαιολογικό μουσείο: 27460 22739

ΤΑΞΙ: 27460 22290

★★★★★

CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI Λουτράκι Κορινθίας 27440 60300

Alkyon Resort Hotel & Spa Βραχάτι Κορινθίας 27410 52010

SARONIKOS RESIDENCES  Σοφικό Κορινθίας 27410 85363

★★★★

PRIME HOTEL ISTHMIA Κόρινθος 27410 23454/5

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΠΑΡΚ Α.Ε. Λουτράκι Κορινθίας 2744022270

HOTEL KING SARON Ίσθμια Κορινθίας 27410 37273/6

Olvios Hotel Γκούρα Κορινθίας 27470 51079

🔑🔑🔑🔑

ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΤΣΑ Τρίκαλα Κορινθίας 2743091131 - 6944298421

ΑΧΟΥΡΑΚΙ Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας 27430 91156

★★★

LIDO A.E.  Μελλίσι ,Ξυλόκαστρο Κορινθίας 27430 61570

ΧΕΛΥΔΟΡΕΑ  Ξυλόκαστρο Κορινθίας 2743091444, 2106854173

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ  Ξυλόκαστρο Κορινθίας 27430 22239, 27430 22571

KOSMOPOLIT HOTEL Λουτράκι Κορινθίας 27440 22336

EPHIRA HOTEL Κόρινθος 27410 22434

Ξενώνας Καρυάτης Ξυλόκαστρο Κορινθίας 27430-91000, 6976619863

Vassilikon hotel  Λουτράκι Κορινθίας 2744022313

ΜΥΣΑΙΟΝ HOTEL  Τρίκαλα Κορινθίας 2743091141, 6977431697

🔑🔑🔑

Chris studios & apartments Κόρινθος 27410-86910, 6934400863

★★

Hotel Loutraki Λουτράκι Κορινθίας 27440 22433

Hotel Marko Λουτράκι Κορινθίας 2744063542, 6972124398

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Λουτράκι Κορινθίας 2744022349

Ξενοδοχείο Ίσθμια Λουτράκι Κορινθίας 2744301327 - 2744021301, 6932231571

MITZITHRAS HOTEL Λουτράκι Κορινθίας 27440 26260,2744026795

Galaxy Hotel Λουτράκι Κορινθίας 27440 28715

DAPHNE'S CLUB HOTEL APARTMENTS Ξυλόκαστρο Κορινθίας 27430 22966

HOTEL ΑΚΤΗ  Λουτράκι Κορινθίας 2744022338

Ουρανοδρομιες  Τρίκαλα Κορινθίας 27430 91416

GRAND HOTEL LOUTRAKI Λουτράκι Κορινθίας 27410 21952

🔑🔑

ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΠΑΥΛΙΣ  Τρίκαλα Κορινθίας 6980680869

ΘΕΑΣΙΣ Τρίκαλα Κορινθίας 27430 91316, 6944888965

CAMELIA SUITES Τρίκαλα Κορινθίας 6946061109

Ξενώνας Βαρνεβό Άνω Τρίκαλα Κορινθίας 2743091222, 6944949575

ΤΟ ΣΑΛΕ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ  Μεσαία συνοικία Τρικάλων 27430 91203

ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ  Μεσαία συνοικία Τρικάλων 2743091003

ΛΙΚΝΟ ΞΕΝΩΝΑΣ Τρίκαλα Κορινθίας 27430 91407

ΕΝΘΥΜΙΟN suites  Μεσαία συνοικία Τρικάλων 2743091191

-------------

Έν Φενεώ Φενεός – Δ.Δ. Μεσινού 27470 41444, 6974909991

Ξενώνας Παλιόκαστρο Ξυλόκαστρο Κορινθίας 2743071323

ΑΝΘΕΜΙΟ Λουτράκι Κορινθίας 27440 66804, 6944668492

Πλειάδες Στούντιος Καλλιάνοι , Στυμφαλία Κορινθίας 27470-22224, 6972237443

Villa Armonia Περαχώρα Κορινθίας 6937363330

ΚΑΛΛΙΣΤΩ Γκούρα Κορινθίας 6977226514

Green Village Ξυλόκαστρο Κορινθίας 27430 25358, 27430 23263, 27430 25752

Αργώ Κόρφος Κορινθίων 27410 95258

Φιλιαντρά Ξενώνας Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας 6973 209433

LE CONVIVIAL Ξυλόκαστρο Κορινθίας 27430 22926

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Κόρινθος 6937484563

ΥΑΔΕΣ MOUNTAIN RESORT Κόρινθος 6948949763

Ξενώνας Νύμφες Ξυλόκαστρο Κόρινθος 27430 91450

Παλιόκαστρο Ξενώνας Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας 27430 71323

Κυκλάμινα - Ξενώνας Μεσαία συνοικία Τρίκαλα Κορινθίας 27430 24807, 6946981877, 6937316299

Καταφύγιο Ερμής Άνω συνοικία Τρικάλων Κορινθίας 27430-91121, 6977 294310

Δρυάδες Σουίτες Μεσαία συνοικία Τρικάλων Κορινθίας 27430 23002

Villa Margarita Ξυλόκαστρο Κορινθίας 27430 26585, 210 2822012

ΦΕΝΕΑΤΙΣ Φενεός Κορινθίας 6977216665 , 2747041456

Αρχοντικό Φιαμέγκου Μεσαία Τρίκαλα Κορινθίας 27430 91188, 6974764735, 6976619873

Mantas Hotel Λουτράκι Κορινθίας 2744022575

ΕΝ ΑΡΧΗ Ανω Τρίκαλα Κορινθίας 6936736810

Πηγή: visitkorinthia.gr (Portal Επιμελητηρίου Κορινθίας)

το Λιθινο

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) 2743091168

ΟΥΖΟΜΙΛΙΕΣ

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) 6939985634

ΝΑΡΓΙΛΕΣ Café bar

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΠΛΟΣΚΑΣ ΕΥΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2741023538

Café Εστιατόριο – «Της Άννας»

Καμάρι (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Δρακοπούλου Άννα 2743301044, 6984819472

XANADU FORUM

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) Μπίλιας – Καρατζά Ο.Ε. 27440 22077

Café Del Mar

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ 2741-0-73969

ΨΗΤΟΔΡΟΜΙΕΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) PODZOLKOVA N. LILIYA 2744300924

Fin

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 27410 81801

Perfetto Cafe

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 27410 20611

ΤΣΙΠΟΥ...ΡΑΚΗ

Κορίνθου (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 2741021209

ΓΥΡΟLAND

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΚΑΡΑΓΕΡΓΟΣ ΑΝΔ. ΘΩΜΑΣ 2741075730-1

Jimmy’s grill Ψητοπωλειο

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Μπεκιάρη Α. & ΣΙΑ ΕΕ 2743022400

Monkey’s Café-Pub

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΥΣΤΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ 2744023591

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΡΥΑ

ΚΑΡΥΑ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΓΟΓΟΛΑΣ 27430-91269, 6944665005

ΣΠΙΤΙΚΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2741074683

ABYSS CAFE - MUSIC BAR

Άγιοι Θεόδωροι (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ) ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΑΙΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ 2741069190, 6986829720 27410-69190

Soul Kitchen

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΜΟΥΤΣΟΣΣ.-ΠΕΤΡΟΥ Σ.-ΓΚΟΤΖΗΣ Δ. ΟΕ 2741020374

ILLY CAFE

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2741027100

CORALLE Café bar

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) Φλαμιάτου Όλγα - CORALLE Café bar 27440 64336

ΟΥΖΟΜΙΛΙΕΣ

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΣΟΦΟΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ 27424 00468

VOTSALO CAFE

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ 2744 110089

Το Λουξ

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ) Κουσουλός Γ. Κουσουλου Α. Ο.Ε. 27410 55411

Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 2741037400

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΧΡΗΣ. ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ 27410 81250

YOGUEE/MOKAI

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ILK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - YOGUEE/MOKAI 2741400906

CYBERNET

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2744500048, 6944772767

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΖΥΓΟΣ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ 27430-25782

ANGOLO CAFE

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΒΟΓΙΑΤΖΗ Δ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2744301603

ταβερνα ΑΥΛΗ

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ι Κ Ε - ταβερνα ΑΥΛΗ 2741075200

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Α. ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ- Σ. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Ο.Ε. 2741024988

ΨΗΝΩ&ΔΙΝΩ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΜΑΡΚΟΣ (ΨΗΝΩ&ΔΙΝΩ) 2744022111, 6951161718

ΤΑΒΕΡΝΑ Η ΠΛΑΤΕΙΑ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΖΩΓΑΛΗ 2741039471

Φουρνιστό Μαντζούνι

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 2741 401040

Τα 30 Πλατάνια

Μεγάλος Βάλτος (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΡΓΕΛΗΣ 2742041371

ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ [ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ] 2744023333

Chicken Corner

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 27410 21863

22 Café bar

Περιγιάλι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ) ΠΟΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 27410 82120

Η ΣΤΡΟΥΓΚΑ

ΚΑΡΥΑ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ Η ΣΤΡΟΥΓΚΑ 27430 91194

Corinthian House Grill

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 27410 72277, 27410 21100, 6942266687

GALLO NERO

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΕΚΟΠΟΥΛΟΣ 27420 23323

espresso and more

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ) Γιαννόπουλος Εμμανουήλ 27410 51018

Half Note

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Οικονόμου Βασίλειος – Πρέσβελος Νίκος – Πρέσβελος Γεώργιος Ο.Ε. 27410 72957

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΣΠΗΛΙΟΣ

ΧΑΛΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ) ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΣΠΗΛΙΟΣ 2741059271

It’s Pizza Time

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) Δουδούμης Χρήστος 2742023200

MOJO CAFÉ BAR

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Θ. ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 27410 23229

Καφενείο-Μπαρ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) 2744026770

Da Alma Café bar

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27440 64578

Περί ανέμων

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΣΟΦΙΑ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 27430-22853

Navio Café bar

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 2741022058

ΠΑΜΕ ΜΠΥΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΡΟΥΣΤΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2741075603

LIBIDO NEW AGE

Σικυωνίων (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 6976092428

ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ 1954

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 27420 22294

ΠΕΥΚΑΚΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ) ΑΛΣΥΛΙΟ ΠΕΥΚΑΚΙΑ 2741067323

Νεο Μουραγιο

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Αμπντελ Ραχμαν 2743023222, 6945580254

QUATTRO CAFE

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΚΑΡΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗ 27410 23233

AVENUE24

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) 2744022005

ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

ΒΡΑΧΑΤΙ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ) ΚΕΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔ. -ΚΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΟΕ 2741055948, 6936813245 2741055948

MOTOWN music cafe

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ 2741080780

GOODYS BERGER HOUSE

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ – ΠΑΡΛΑΜΑΣ / ΓΡΗΓΟΡΑ & ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΠΕ 2744018365

GRAN CAFFE ITALIANO

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΟΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 27410-20300, 6946246336 2741075222

ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΟ ΟΡΕΞΙΟΝ»

ΛΑΥΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2747 031500

BALIBAR

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27410 85997

ΚΑΛΑΔΑ

ΑΛΜΥΡΗ (ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΣΠΑΝΟΣ 27410-34600

Square Cafe

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 2741075135

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΛΕΞΙΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε 27440-28419, 6973913239

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ BOWLING CENTER

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 27420 21191

Family Ψητοωπλείο

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΑΝ. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ 27410 2262

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΒΟΣ

ΙΣΘΜΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27410 37906

ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ

ΚΑΛΙΑΝΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ» 27470 22224 27470 22224

Musica es

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) 2742026656

FUNKY MONKEY

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) Α.ΜΠΑΚΑΣ Π.ΜΠΑΚΑΣ 2744 026882

ΣΤΟΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜ. ΚΑΠΠΟΥ 2741020646

Goody’s Ισθμού

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΤΕΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ο.Ε. - Goody’s Ισθμού 27410 21800 27410 26411

FLIGHT CLUB

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΜΑΚΡΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6932450214

Το Κάτι Άλλο

ΒΡΑΧΑΤΙ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΖ. ΗΛ. ΜΑΛΑΜΗ 27410 51419

MARCELLO

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 27440 23258

Μενού με... νου

Περιγιάλι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ) ΜΙΝΑΛΑΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 27410 88053

Φραγκιάς Εστιατόριο

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) Φραγκιας σωκρατης και ευτυχία ο.ε 2744028885 2744022073

Ανεμολογιο

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Θηβαίου Αικατερινη 2743023811, 6945909877

Ο Καλοφαγάς

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) IRYNA BORIS MYTSKO (ΙΡΙΝΑ ΜΠΟΡΙΣ ΜΙΤΣΚΟ) 27440 22617

ΕΝ ΠΛΩ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 27440-23993, 6974090790

ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΚΟΜΝΗΝΟΣ»

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 27410-29225

Londou

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ 27410-93530

IL Tramonto

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΟΕ 2744024044

Tresor Café

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΥΡΛΑΣ 27410 21735

Ακρωτήρι

ΣΥΚΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Τρέχας Αντώνης 2743061664, 6936809698

INTRO ART CAFE

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 27430-25140, 6946299890

Senso Café bar

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ Δ. ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 27440 65606

STAVEDO

Κορινθος (ΔΗΜΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ) 2741095353, 6976722802 2741095525

COVA Café bar

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 27410 73860

ΟΑΣΙΣ

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΜΠΙΣΔΑ ΕΛΕΝΗ 2741026504

PALETA ESPRESSO BAR

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ) 2741055510

Street Cafe

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2741074663

Ο Φούρνος

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Σ. ΣΤΡΗΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΚΤΕΛΑ Ο.Ε 27410 72440

Coffee Times

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΠΕΡΙΠΑΝΟΥ ΑΘ. ΜΑΡΙΑ-ΞΕΝΙΑ - Coffee Times 2741072992

Plateau

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤ. ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ 6943020401

ΕΝ ΛΕΥΚΩ

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Α. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Γ. ΘΥΜΗ Ο.Ε - ΕΝ ΛΕΥΚΩ 6974479851

Imagine

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Μπαλάφα Αναστασία-Μαρία 2741074741, 6988222315

ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΑΜΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ Χ.-ΓΡΟΥΜΠΟΣ Ι. ΟΕ 27440 23000/27440 64640

Τ΄ΑΓΝΑΝΤΙ

ΤΡΙΚΑΛΑ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΚΡΙΔΗΣ 2743091100/2743025794

Alterra

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) AΦΟΙ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ - Alterra 2744067277

Μεζεδοπωλείο Το Στεκι

ΣΥΚΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ. ΤΖΙΝΗ 27430- 23380, 6972216827

ΙΧΘΥΟΕΣΣΑ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΔΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ 27440 69449

MIO GUSTO

ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) 2741075705

ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΠΕΡΟΓΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27410 25066

ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΤΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27440 79040

ΜΑΡΙΝΟΣ

Αρχαία Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΡΙΝΟΣ 27410-31130, 6934594599

BLEND CAFE

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. 27415/50606

Level 2

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) Λ. & Π. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε [A.R.T] 2744069380

Central Café bar

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2744022277

BENZ CLUB

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ 27410 33850

Aλκιονιδες

Λουτρά Ωραίας Ελένης (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Κουκιος Χαραλαμπος - Aλκιονιδες 2741033043

Η γωνιά των αγίων

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 2741026100

Il Tramonto

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2743024755

Βενετσάνος Grande Restaurant

ΙΣΘΜΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ) ΠΑΝ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε 2741037700 2741048397

ΚΑΝΔΑΥΛΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 27410 74848

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) 27420 26577

ΝΟΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Αρχαία Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ 2741032602

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

ΠΕΡΑΧΩΡΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΘΩΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 6937437849, 6972087255 6972087255

Φράγκος Καφέ

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΠΑΓΩΝΑ ΜΙΧ. ΦΡΑΓΚΟΥ 27410 75554

ART CAFE

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ) ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝ. ΣΩΤΟΣ 6980297410

EL NINIO

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) Παπαχαραλάμπους Σταύρος – Μιχαλοπούλου Μαρία Ο.Ε. - EL NINIO 2744067755

ARTICHOKE

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 27410 84233

DOLCELATO

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 27440-67427

Το Μουραγιο

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) Θεοδοσίου Παναγιώτα 2742021433

SOCIALISTA

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ) ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε. 2741050055, 6932639055

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 27440-64144, 6992233933

Το Χαγιατί της Έλενας

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΚΑΡΣΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27440 67677

the River bar

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΕΛΕΝΗ ΦΡ ΖΑΙΜΗ 2744112610

ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΑ

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝ. ΑΜΠΕΛΑΣ 27420 27760

CAFE 69

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝ. ΣΙΜΟΣ 27410- 81383

Pastel Café bar

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2741 081803

ΤΟ ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤ. ΛΙΟΥΝΤΡΗ 2741110320

Ναυτικός Όμιλος

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ) 6980568056

ΤΟ ΓΙΑΤΑΚΙ

ΠΕΡΑΧΩΡΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΚΑΛΛΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΔΑ 2744079791

ΚΑΦΕ ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) 27470 22258, 6977016990

Ταβέρνα «Η Ρίζα»

Ρίζα Κορινθίας (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2743071374

ΤΟ ΦΥΛΛΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Δ. ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ- ΣΤ. ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ Ο.Ε. 2741020323

THE ROCK

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 2741074211 2741074211

WOODY’S

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 27440 61605

Kounia Bella

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) 2742028800

RED Café Μεζεδοπωλείο

Αρχαία Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Κοκκίνου Μαργαρίτα 2741031791

ΤΑΒΕΡΝΑ “O ΟΘΩΝΑΣ”

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ - ΤΑΒΕΡΝΑ “O ΟΘΩΝΑΣ” 2741027272

ΡΟΥΒΕΡΑ

Ξυλοκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ρουβερα ταλελλης μιχαλης & σια εε 2743026683

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΒΡΑΧΑΤΙ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ) XΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. 27410 54818

PIAZZA DI GIORGIO

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 2744064300

Μηδέν Ένα

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 27410 72777

ΟΥΖΕΡΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) 2744062330, 6976560358

Costabar

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ) ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. 6974654084

Speciality espresso bar

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ) 27410-62982

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 27420 22195

More Cafe

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 27410 74788

Joli Cafe

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27420 28094

ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜ. 2744022243

Εστιατόριο Taste Modern

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Ψαράκης Α. – Παναγίδου Μ. ΟΕ 2743300680

Εστιατόριο Καραμαλίκης

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ) Καραμαλίκης Άγγελος και Σωτήρης 2742024000

I'm going bananas

ΛΕΧΑΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ.-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Ο.Ε. 27410 88671

Loukouman

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Ευθυμιος Ι. Μιχαϊληδης 27410 25410

Μπρίκι Coffee shop

Βραχάτι (ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ) 2741056349

BW (NOHMA CLUB)

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) 27420 25019

CANALE

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Α. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ – Δ. ΠΕΤΡΟΥ ΟΕ - CANALE 27410 23214

Κολωνάκι bites & spirits

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε 27440 21117

Το μπισκοτάκι

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) Ζήση Σωτηρία 2742029005

ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 2744300486

ΚΟΤΟSTOP

Αγ. Θεόδωροι (ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ) Π. ΚΟΤΣΙΚΗΣ Ι. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 27410 61600

YOGO FROZEN

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) Σκούρος Σ. & Σκούρος Χ. Ο.Ε. 27440 26202

passagg!

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27420 26577

Ο ΞΕΝΥΧΤΗΣ

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΟΥΛΛΑΣ 27410 72870

ΑΚΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΑΚΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΕ

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) Εστιατόριο Ριγάνι 27440 66744

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

Περιγιάλι (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΣΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 27410-88180

Παραδοσιακή Ταβέρνα «Το Κούτσι»

Κορφιώτισσα (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Γιαννόπουλος Γεώργιος 2743096297

UMAMI ESPRESSO WINE BAR

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΔΗΜ & ΜΑΡ. ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ Ο.Ε 27440 28444

NUMBER 1

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΤΖΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 27410-85335

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΘΡΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 27440-61991

Το Παυσίπονο

Συκιά (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Σκιτζής Παρασκευάς 2743096329, 6944584629

Beau Espresso Bar

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΚΟΝΤΗΣ 2744062655/2744022895 27440-21241

Cafe Art

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧ. ΜΑΚΡΗ 27440-22411/27440-23118 27440-22411

Vithos Café bar

ΚΙΑΤΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΕΚΟΣ 2742026262

Café BOX

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΚΟΚΚΑΛΗ ΝΙΚΗ 2741028201

House Coffee Bar

Κιατο (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Γεωργιος Στεφας κ σια ΕΕ 6946886273

BITZIOS CAFE

Αγ. Βασίλειος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2741097200, 6945020176

Como Mai

Κιάτο (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) 6937437843

ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) 2744026455

PIZZA BAKOS

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΜΠΑΚΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2744061888

DE PITA MADRE

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε - DE PITA MADRE 2741084100

Τουριστικό Περίπτερο Ξυλοκάστρου

Ξυλόκαστρο (ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) Ε. Ανδρικόπουλος & Σια ΟΕ 2743300764

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΜΠΟΥΦΗΣ 2741085220

Πηγή: visitkorinthia.gr (Portal Επιμελητηρίου Κορινθίας)

 

 

 

LM TOURS & CRUISES

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΛΕΪΣΟΣ 2744064919 27440-26150

Terzis Travel

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΜΑΡ. ΤΕΡΖΗ & ΣΙΑ ΟΕ 27410-80300/2741080350 27410-23388

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 27410-81039/6932102050 27410-81089

24 ΩΡΕΣ Α.Ε

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 24 ΩΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27410-85908/27410-23115 27410-25513

KASKOUTAS SHIPPING AGENCY

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ-Π.ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ-Ι.ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 27410245421 27410 22694

LOYTRAKIRENTACAR

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ [M-LOUTRAKI RENT A CAR] 27440-62972 27440-61495

ALLOU TRAVEL SERVICES

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) ΠΕΤΡΟΥ Δ.-ΠΕΡΡΑΣ Ι.ΟΕ 27440-68040,41

DIOGENIS TRAVEL

Κόρινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΜΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΕ 27410 75702 27410 75703

LOVE YOUR HOLIDAYS

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2741028688,22146,2741181040 2741024073

SKLIRIS TRAVEL

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΣΚΛΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε 27410-84053/20050/6977351117 27410-27055

LM CARS – RENT A CAR

Λουτράκι (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) 2744064919 2744026150

CAR RENTAL

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2741025573- 2741028437 2741025573

Σταυρος Ντεβες

Κορινθος (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 2741023547

HERAIONTOURS

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) Γ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ–Δ.ΒΛΑΣΣΗΣΟ.Ε 27440 -23769, 21062 27440 21062

 

Πηγή: visitkorinthia.gr (Portal Επιμελητηρίου Κορινθίας)

CROSTACEO

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 27440-68098/6973317458, 6945320651 2744068098

TECH DIVING TEAM

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6945321862 - 2741038175

LOUTRAKI THERMAL SPA

Λουτράκι 27440 22215 & 27440 62186 27440 62187

VENIKOS ΕΠΕ

NEMEA 2746023436

 

Πηγή: visitkorinthia.gr (Portal Επιμελητηρίου Κορινθίας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο