Χρήσιμες Πληροφορίες

Εδώ έχουμε συγκεντρώσει όλες τις χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε κατά την επίσκεψή σας στο Νόμο.

 

Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112
Πυροσβεστική: 199
Κέντρο άμεσης δράσης: 100
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου: 2741361400
2741025711

Γραφείο Δημάρχου: 2741361001
Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες: 2741362100
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2741361000
Αστυνομικό Τμήμα: 27410 81100, 27410 81111
Τουριστική Αστυνομία: 27410 23828
Λιμεναρχείο Ισθμίας: 27410 37777
Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888
Δασαρχείο: 27410 24578, 27410 28276
ΚΕΠ: 2741363503
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 2741361009
Δημοτολόγιο:. 2741361029
Ληξιαρχείο: 2741361037
Τέλεση Πολιτικών Γάμων: 2741361065
Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο: 2741361043 / 2741361039
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 27413 23287 / 27413 61032
Διεύθυνση Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος: 2741361032
Διευθυντής Καθαριότητας: 2741361071

Αγροτικός Συν/σμός, 27420-24547

Αγροφυλακή, 27420-22208

Αρχαιολογικό Μουσείο, Βασιλικό, 27420-28900, 27420-28942

Αστυνομικό Τμήμα, Κροκιδά 52, 27420-22595, 27420-22315, Φαξ 27420- 1225

Αστεροσκοπείο, Κρυονέρι, 27420-51222

Βιολογικός Καθαρισμός, Τραγάνα, 27420-25532, 27420-25512, 27420-29432

Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης,  Αράτου 20,  27420-25855,  27420-22306, 27420-26983, Φαξ 27420-20090

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, Κλεισθένους 55, 27420-22390, 27420-22156, 27420-25150, Φαξ 27420-24335

Δ/νση Γεωργίας, 25ης Μαρτίου 17, 27420-22066, Φαξ 27420-26868

Δασονομείο, Παπαφλέσσα 10, 27420-28280

ΚΟΔΕΔΗΣ, Κλεισθένους, 27420-25994, 27420-20598, Φαξ 27420-23108

ΔΕΗ, Πετμεζά, 27420-25551, 27420-25581, 27420-23454, 27420-22220

ΔΕΥΑΣ ,Εθν. Αντίστασης, 27420-26490,27420 26532, Φαξ 27420-29432

Δημαρχείο, Γ.Γεννηματά 2, 2742360100

Eμπορικός Σύλλογος, Νικηταρά 19,27420-26795

Ειρηνοδικείο, Καλογεροπούλου, 27420-28641, 27420-28465, Φαξ 27420-20642

ΕΛΠΑ, 27420-34500

ΕΛΤΑ, Μετ.Σωτήρος,27420-22291,27420-25628

Εμπ.Επιμελητήριο,  27420-23126, Φαξ 27420-23196

Ενωση Αγρ.Συν/σμών, 27420-22210, 27420-22229, 27420-25266, Φαξ 27420-22455

Εργατικό Κέντρο, Κροκιδά 34, 27420-22194, 27420-23185

Ιδρ.Κορ/κών Μελετών, Κροκιδά 44, 27420-22184, 27420-22280, Φαξ 27420-20271

ΙΚΑ, Εθν. Αντίστασης 51,27420-20860, 27420-21775, 27420-20850, 27420-22312

Κ.Ε.Π., 2742360204-207 Φαξ 2742360219

ΚΑΠΗ, 27420-29292

Κέντρο Υγείας, Καποδιστρίου 27, 27420-26311, 27420-26833, 27420-24045, 27420-22222

ΚΤΕΛ, 27420-22243, 27420-22240, 27420-22251

Λιμενικός Σταθμός, Αράτου 2, 27420-22212

ΟΑΕΔ, Ελ.Βενιζέλου 20, 27420-22596, 27420-22133

ΟΤΕ, Κλεισθένους, 27420-22399, 27420-22139, 27420-22121, Φαξ 27420-21799

Πυροσβεστική, Κροκιδά 52, 27420-22199, 27420-21381, 27420-21111, Φαξ 27420-20054

Ραδιοταξί, Πλατ.Πλουμιστού, 27420-20800, 27420-28200, 27420-22600

Συν/σμός Ηλ/γων, Αριστοτέλους, 27420-20825, 27420-24007

Συν/σμός Υδραυλικών, Πετμεζά 25, 27420-28570, 27420-27092, Φαξ 27420-27091

Σωμ.Φορτ.Λιμένος, Καλογεροπούλου, 27420-26159

Σωμ.Φορτ.Ξηράς, Σφαγεία Κιάτου, 27420-27636

Σωματ.Ιδ.Τρικύκλων, 27420-23295

ΤΕΒΕ, Μαυρούλια 14, 27420-28495, 27420-20812

Τελωνείο, Καλογεροπούλου, 27420-28324, 27420-27520, 27420-24323, Φαξ 27420-24322

Τροχαία Αυτ/μων, 27420-20353, 27420-20111, Φαξ 27420-20110

Υποθηκοφυλακείο, 27420-23043

ΧΥΤΑ, 27420-27953

Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500
Γραφείο δημάρχου: 2741-360507

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ:
Αστυνομικό τμήμα Βραχατίου:27410 51111
Αστυνομικό τμήμα Ζευγολατιού: 27410 54495
Διοικητικές υπηρεσίες: 2741053536
Τεχνικών – Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Βόχας:  2741055274
Ύδρευση- Άρδευση, Ηλεκτρ/σμός- Καθαριότητα: 2741050040
Πρωτόκολλο: 2741360517
Θέματα Αλλοδαπών: 2741360506
Αντιδήμαρχος οικ/κων: 2741360531
Τεχνικές υπηρεσίες – Περιβάλλον: 2741053880
ΚΕΠ Ζευγολατιού: 2741050255, 2741362550
Βοήθεια στο Σπίτι: 2741055621
Κλειστό Γυμναστήριο: 2741054593

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ:
Αστυνομικό τμήμα Βέλου: 2742032202
ΚΕΠ Βέλου:2742030128
Βοήθεια στο σπίτι: 2742360335
ΚΑΠΗ: 2742035310
Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού: 2742032694
Ύδρευση- Άρδευση, Ηλεκτρ/σμός- Καθαριότητα: 2742360310
Γραμματεία Αντιδημάρχων, Βλάβες: 2742-360-312
Διοικητικές Υπηρεσίες: 2742360320

Δημαρχείο: 2743360200 / 2743360201
ΚΕΠ : 2743360300
Αστυνομικό τμήμα: 2743029237
Τροχαία: 2743029227
Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου: 2743360000
ΚΑΠΗ: 2743028235 / 2743028245
Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.: 2743027127 / 2743028183
Δασαρχείο: 2743022282
Βιβλιοθήκη: 2743029011
Βοήθεια στο σπίτι: 2743029308
Μαρίνα: 2743026130
ΔΕΗ (Βλάβες): 2743022304
Πυροσβεστική (Κιάτο): 2742023133

Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500
Γραφείο δημάρχου: 2741-360507 – 522
Δήμος Λουτρακίου –Άγ. Θεοδώρων: 27443 60110
Δημοτ. Κατ/μα Αγ. Θεοδώρων: 27413 60400
Αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου: 27440 63000
Αστυνομικό τμήμα Αγ. Θεοδώρων: 27410 67222
Κέντρο υγείας Λουτρακίου: 27440 63444
Κ.Ε.Π. Λουτρακίου: 2744360200
Κ.Ε.Π. Αγίων Θεοδώρων: 2741362401,62402,62403

Δήμος Νεμέας: 27460 22235
Αστυνο μικό τμήμα Νεμέας: 27460 22333 / 27460 22216
ΚΕΠ: 27460 20520
Δ.Ε.Η.: 27460 22240
Δ.Ο.Υ.: 27460 24231 / 27460 23020
Ο.Τ.Ε.: 27460 22139
ΚΤΕΛ: 27460 2214
Υποθηκοφυλακείο: 27460 22794
Δορυφορικός σταθμός: 27460 23699 /27460 23989
Εθνική Τράπεζα: 27460 22229
Ειρηνοδικείο: 27460 22589
ΕΛ.ΤΑ :27460 22237
Εμπορικό σύλλογος: 27460 22283
Ένωση γεωργικών συν/σμων: 27460 23309
Αγροτικός σύλλογος: 27460 23268
Ι.Κ.Α.: 27460 22590
Κτηνιατρείο: 27460 22279
Κυνηγετικός σύλλογος: 27460 22044
Πολιτιστός σύλλογος: 2746023539
Αρχαιολογικό μουσείο: 27460 22739
ΤΑΞΙ: 27460 22290