Το 2ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας ανοίγει τις πύλες του στο Πανταζοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δερβενίου, με την έκθεση φωτογραφιών, που θα πραγματοποιηθεί από 27/7-3/8/2019. 
Η θεματολογία του Φεστιβάλ εστιάζει στα χαρακτηριστικά του Δερβενίου, που ταυτίζονται με εκείνα της ευρύτερης περιοχής και ταυτόχρονα εμπεριέχουν τα χαρακτηριστικά της Ζάχολης. 
Η λέξη Δερβένι αποτελεί τον γεωγραφικό προσδιορισμό μιας στενής διάβασης διαμέσου ορεινών όγκων, καθώς και την είσοδο ή έξοδο προς μια ευρύτερη περιοχή. Εναλλακτικά, θα λέγαμε ότι σηματοδοτεί ένα στενό πέρασμα ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα, που δημιουργεί νέες προοπτικές:

• Τα βουνά με τις εντυπωσιακές τους διαστάσεις αλληλεπιδρούν με τη φύση προκαλώντας αντικρουόμενα συναισθήματα.
• Η θάλασσα αποτελεί μια απέραντη έρημο, όπου ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ποτέ μόνος, γιατί η ζωή στροβιλίζεται από όλες τις πλευρές (Ιούλιος Βερν).

Όροι συμμετοχής

1. To Φεστιβάλ φωτογραφίας θα επιλέξει φωτογραφίες βουνού και θαλασσινού στοιχείου, που θα υποβληθούν από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους, άνω των 18 ετών. με σκοπό να εκτεθεί, όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός φωτογραφιών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαθανατίσουν το παιχνίδισμα των βουνών με το νερό και τον αέρα αποστέλλοντας φωτογραφίες με καταιγίδες, συννεφιασμένο ουρανό, πάγο κλπ., αλλά και τη θάλασσα ως πανανθρώπινο, αλλά και απόλυτα προσωπικό στοιχείο, αφού θάλασσα μπορεί να σημαίνει μπάνιο, βουτιές, ηλιοβασίλεμα, χρωματικές αποχρώσεις, αντανάκλαση του φεγγαριού και των αστεριών στα κρυστάλλινα νερά της, αλλά και τη δημιουργία μιας ξεχωριστής σχέσης μαζί της, που εμπνέει και προσφέρει με το δικό της τρόπο. 
2. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι υπερβολικά επεξεργασμένες. Επιτρέπεται μόνον η επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η μετατροπή της έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη και η περικοπή (cropping). Δεν επιτρέπεται το μοντάζ, ο μερικός αποχρωματισμός, η προσθήκη κορνίζας και η υπογραφή της φωτογραφίας.
3. Η υποβολή φωτογραφιών σημαίνει την πλήρη αποδοχή των όρων του Φεστιβάλ.
4. Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 7/7/2019. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή.
5. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν την προθεσμία υποβολής.
6. Προκειμένου η υποβολή να είναι έγκυρη, οι φωτογραφίες θα πρέπει να υποβάλλονται με βάση τους όρους υποβολής.
7. Κάθε φωτογράφος δικαιούται μια μόνον υποβολή στην οποία μπορεί να υποβάλει μία έως πέντε φωτογραφίες βουνού ή θαλασσινού στοιχείου. Σε περίπτωση, που υποβληθούν περισσότερες φωτογραφίες από τον ίδιο φωτογράφο, οι φωτογραφίες θα απορριφθούν στο σύνολό τους. 
8. Η υποβολή φωτογραφιών στο Φεστιβάλ είναι δωρεάν. Οι φωτογράφοι, όμως, των οποίων οι φωτογραφίες θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στην έκθεση, θα πρέπει να πληρώσουν το τέλος συμμετοχής.
9. Το τέλος συμμετοχής, που θα κληθούν να καταβάλλουν οι φωτογράφοι των επιλεγμένων φωτογραφιών, για την έκθεση του Φεστιβάλ, θα καλύψει το κόστος εκτύπωσης των φωτογραφιών τους, σε διαστάσεις 30X40 cm και την επικόλλησή τους σε Kappa Fix. 
10. Όλες οι υποβολές θα αξιολογηθούν από επιτροπή κριτών, που θα επιλέξει τους νικητές. Η απόφαση των κριτών θα είναι τελική.
11. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων και οι δημιουργοί των φωτογραφιών.
12. Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες δεν πρέπει να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου ή οντότητας ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου. Επίσης, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, που ανήκουν σε τρίτους ή να παραβιάζουν οποιονδήποτε άλλο νόμο.
13. Οι φωτογραφίες, που περιλαμβάνουν άτομα ή περιουσία, οφείλουν να διαθέτουν σχετική άδεια του απεικονιζόμενου ατόμου ή του ιδιοκτήτη. Συνακόλουθα, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να αποζημιώσουν πλήρως το Φεστιβάλ για όλα τα δικαιώματα, τις αμοιβές και οποιαδήποτε άλλη οφειλή έναντι οποιουδήποτε προσώπου, λόγω παραβίασης οποιουδήποτε από τα προηγούμενα. 
14. Τα πνευματικά ή άλλα δικαιώματα των φωτογραφιών δεν παραχωρούνται στο Φεστιβάλ, αλλά παραμένουν στους δημιουργούς.
15. Το Φεστιβάλ δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή να παραχωρήσει τα αρχεία υψηλής ευκρίνειας ή τις εκτυπώσεις των έργων, που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της έκθεσης.
16. Οι εκτυπώσεις των έργων, που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της έκθεσης, επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ στους δημιουργούς τους. 
17. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες, που εμπεριέχονται στις υποβαλλόμενες φωτογραφίες.
18. Όλες οι φωτογραφίες, που θα χρησιμοποιηθούν από το Φεστιβάλ, θα αναγράφουν το όνομα του φωτογράφου.
19. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη σχετική δημοσιότητα και στη χρήση του ονόματός τους, για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης και δημοσιότητας του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

Οδηγίες υποβολής συμμετοχών
1. Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε αρχείο υψηλής ανάλυσης σε μορφή jpg. Κάθε αρχείο εικόνας θα πρέπει να είναι σε φορμάτ μηχανής, μέχρι 6000 pixels (η μεγαλύτερη πλευρά) και 300 dpi. Τα ονόματα αρχείων πρέπει να είναι ως ακολούθως: τίτλος φωτογραφίας. jpg
2. Η υποβολή των φωτογραφιών, πρέπει να γίνει μέσω της ελεύθερης εφαρμογήςhttps://wetransfer.com/ και με αποστολή (Email to) στο email anastasius.moumtzoglou@gmail.com. O τίτλος του μηνύματος θα πρέπει να είναι «Υποβολή στο Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας», ενώ στο κύριο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του φωτογράφου. 
3. Σε περίπτωση, που η φωτογραφία δεν έχει τίτλο, τότε θα πρέπει να οριστεί ως «Χωρίς τίτλο». Σε περίπτωση, που υπάρχουν περισσότερες από μία φωτογραφίες χωρίς τίτλο, τότε θα πρέπει να αναφερθούν, ως «Χωρίς τίτλο 1», «Χωρίς τίτλο 2», κ.λπ.) 

Τέλος συμμετοχής 
Όσες φωτογραφίες επιλεγούν να συμμετάσχουν στην έκθεση φωτογραφιών του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανταζοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δερβενίου, 27/7-3/8/2019, θα πρέπει να πληρώσουν τέλος συμμετοχής 20€. Η πληρωμή του τέλους συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω PayPal με τη χρήση του email anastasius.moumtzoglou@gmail.com ή στον τραπεζικό λογαριασμό της EFG EUROBANK 0026-0102-14-0101039529, IBAN: GR1602601020000140101039529 της EFG EUROBANK με ταυτόχρονη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την καταβολή του ποσού. Οι ενδεχόμενες προμήθειες τραπεζών βαρύνουν αποκλειστικά τον συμμετέχοντα. 
Κριτές 

Η επιτροπή, που θα κρίνει ποιες φωτογραφίες θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ καθώς και τους τρείς (3) φωτογράφους, που θα λάβουν τα βραβεία, αποτελείται, κατά αλφαβητική σειρά, από τους:

1. Γιώργο Βέργαδο, Greek Instagramers Events
2. Νίκο Νικολετάκη, Δημοσιογράφο-Φωτογράφο
3. Άντα Πετρανάκη, Εικαστικό

Οι φωτογραφίες θα αποσταλούν στην Κριτική Επιτροπή, χωρίς να αναφέρεται σε αυτές το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου.

Βραβεία-Πιστοποιητικά

Όλοι οι καλλιτέχνες των οποίων οι φωτογραφίες θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής, ενώ οι τρεις πρώτοι καλλιτέχνες θα λάβουν πιστοποιητικό, που θα αναφέρει τη διάκριση τους στο Φεστιβάλ. Τα βραβεία των τριών πρώτων φωτογραφιών, που θα ανακοινωθούν σε τελετή απονομής, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέμα των Μύλων της Ζάχολης, είναι:

1ο Βραβείο

Μια διανυκτέρευση δύο ατόμων στον Ξενώνα “Ευρωστίνη”(http://evrostini.com/)

2ο Βραβείο

Ένα γεύμα δύο ατόμων στην Παραδοσιακή Χασαποταβέρνα “Το Αρχοντικό τη Ζάχολης”- Ο εστιάτορας εκτός από μαιτρ της μαγειρικής είναι και μαιτρ της φωτογραφίας(http://www.arxontiko-zaxolis.gr/index.php?l=el)

3ο Βραβείο

Ξύλινη Θήκη για CD, ύψους περίπου 70cm – προσφορά του καταστήματος “Επιλογή” της Γιώτας Φειδάκη στο Δερβένι

Ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ορεινής Κορινθίας
Δρ. Αναστάσιος Μουμτζόγλου
Facebook: https://www.facebook.com/anastasius.moumtzoglou
Instagram: @anastasiusmoumtzoglou


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο